Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

zaprasza na

TARG REGIONALNY

owoce, warzywa, przetwory, miody, wina

bezpośrednio od lokalnych producentów

19 września 2021 r.

godz. 8:00 - 15:00

TARNÓW

Centrum Obrotu Rolno-Spożywczego ul. Giełdowa 15

TWÓJ LOKALNY RYNECZEK GWARANCJĄ:

᛫ ŚWIEŻOŚCI

᛫ JAKOŚĆI

᛫ SMAKU

producenci ᛫ rolnicy ᛫ sadownicy ᛫ pszczelarze ᛫ ogrodnicy

wszyscy w jednym miejscu dla Ciebie!

przyjdź kup skosztuj zostań stałym klientem
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi”